تعرفه دندانپزشکی سال ۹۹,دندانپزشکی ارزان

تعرفه دندانپزشکی

با داشتن مهرازکارت کلیه هزینه های دندانپزشکی خود را ۵۰% کاهش دهید. در ادامه لیست تعرفه ها را با داشتن کارت تخفیف دندانپزشکی و همچنین به صورت آزاد آورده ایم.

خرید آنلاین مهرازکارت

برای مشاوره و کاهش ۵۰% هزینه ها

شماره تلفن خود را وارد کنید


  تعرفه دندانپزشکی سال ۹۹,دندانپزشکی ارزان

  جهت اطلاع از تعرفه دندانپزشکی و استفاده از خدمات بیمه دندانپزشکی با کیفیت بالا، شماره تلفن خود را وارد نمایید تا جهت مشاوره رایگان در اسرع وقت با شما تماس بگیریم.

   نحوه آشنایی شما با مهراز کارت:

   از طریق سایتاز طریق دوستانمشاوران مهراز

   تعرفه خدمات عمومی دندانپزشکی سال ۹۹

   ردیفعنوان خدماتتعرفه آزاد مراکز درمانی (تومان)با کاهش ۵۰ درصدی (تومان)
   ۱معاینه توسط دندان پزشک عمومی۳۴/۰۰۰رایگان
   ۲ست یکبار مصرف۲۰/۰۰۰۱۰/۰۰۰
   ۳پانسمان۲۰/۰۰۰۱۰/۰۰۰

   تعرفه رادیوگرافی دندان سال ۹۹

   ردیفعنوان خدماتتعرفه آزاد مراکز درمانی (تومان)با کاهش ۵۰ درصدی (تومان)
   ۱عکس پری اپیکال۲۸/۰۰۰۱۴/۰۰۰
   ۲عکس دیجیتال۳۲/۰۰۰۱۶/۰۰۰

   تعرفه جرمگیری و بروساژ دندان سال ۹۹

   ردیفعنوان خدماتتعرفه آزاد مراکز درمانی (تومان)با کاهش ۵۰ درصدی (تومان)
   ۱جرم گیری + بروساژ هر فک۱۸۰/۰۰۰۹۰/۰۰۰

   تعرفه عصب کشی دندان سال ۹۹

   ردیفعنوان خدماتتعرفه آزاد مراکز درمانی (تومان)با کاهش ۵۰ درصدی (تومان)
   ۱عصب کشی هر کانال۲۶۰/۰۰۰۱۳۰/۰۰۰
   ۲عصب کشی دندان شماره ۷ هر کانال۳۲۶/۰۰۰۱۶۳/۰۰۰
   ۳پالپوتومی بزرگسال۱۷۰/۰۰۰۸۵/۰۰۰
   ۴پین داخل کانال۷۰/۰۰۰۳۵/۰۰۰

   تعرفه پر کردن دندان سال ۹۹

   ردیفعنوان خدماتتعرفه آزاد مراکز درمانی (تومان)با کاهش ۵۰ درصدی (تومان)
   ۱ترمیم با آمالگام یک سطحی۲۷۰/۰۰۰۱۳۵/۰۰۰
   ۲ترمیم با آمالگام دو سطحی۳۱۸/۰۰۰۱۵۹/۰۰۰
   ۳ترمیم با آمالگام سه سطحی۳۵۰/۰۰۰۱۷۵/۰۰۰
   ۴ترمیم با آمالگام بیلداپ۴۳۰/۰۰۰۲۱۵/۰۰۰
   ۵ترمیم با کامپوزیت یک سطحی۲۹۰/۰۰۰۱۴۵/۰۰۰
   ۶ترمیم با کامپوزیت دو سطحی۳۴۰/۰۰۰۱۷۰/۰۰۰
   ۷ترمیم با کامپوزیت سه سطحی۴۳۰/۰۰۰۲۱۵/۰۰۰
   ۸ترمیم با کامپوزیت بیلداپ۴۷۰/۰۰۰۲۳۵/۰۰۰
   ۹کامپوزیت زیبائی (ونیر کامپوزیت)۹۰۰/۰۰۰۴۵۰/۰۰۰
   ۱۰کف بندی۱۲۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰

   تعرفه کشیدن دندان سال ۹۹

   ردیفعنوان خدماتتعرفه آزاد مراکز درمانی (تومان)با کاهش ۵۰ درصدی (تومان)
   ۱کشیدن دندان قدامی۱۵۰/۰۰۰۷۵/۰۰۰
   ۲کشیدن دندان خلفی۲۱۰/۰۰۰۱۰۵/۰۰۰
   ۳کشیدن دندان عقل معمولی۲۶۰/۰۰۰۱۳۰/۰۰۰
   ۴کشیدن ریشه باقیمانده هر دندان۲۹۰/۰۰۰۱۴۵/۰۰۰
   ۵درمان درای ساکت (هرجلسه)۱۱۰/۰۰۰۵۵/۰۰۰
   ۶دره ناژ آبسه داخل دهانی۹۲/۰۰۰۴۶/۰۰۰

   تعرفه دندانپزشکی کودکان سال ۹۹

   ردیفعنوان خدماتتعرفه آزاد مراکز درمانی (تومان)با کاهش ۵۰ درصدی (تومان)
   ۱فلورایدتراپی دو فک۲۹۰/۰۰۰۱۴۵/۰۰۰
   ۲فیشور سیلانت هر دندان۳۱۰/۰۰۰۱۵۵/۰۰۰
   ۳کشیدن دندان شیری قدامی۱۵۴/۰۰۰۷۷/۰۰۰
   ۴کشیدن دندان شیری خلفی۱۸۴/۰۰۰۹۲/۰۰۰
   ۵پالپوتومی۳۷۰/۰۰۰۱۸۵/۰۰۰

   تعرفه پست و کور دندان سال ۹۹

   ردیفعنوان خدماتتعرفه آزاد مراکز درمانی (تومان)با کاهش ۵۰ درصدی (تومان)
   ۱پست ریختگی (هرواحد)۴۷۶/۰۰۰۲۳۸/۰۰۰
   فایبرپست (هرواحد)۴۲۰/۰۰۰۲۱۰/۰۰۰

   تعرفه روکش دندان سال ۹۹

   ردیفعنوان خدماتتعرفه آزاد مراکز درمانی (تومان)با کاهش ۵۰ درصدی (تومان)
   ۱روکش پی اف ام + هزینه لابراتوار۹۹۰/۰۰۰۴۹۵/۰۰۰
   ۲روکش فول سرام معمولی + هزینه لابراتوار۱/۱۷۴/۰۰۰۵۸۷/۰۰۰
   ۳روکش لامینیت + هزینه لابراتوار۲/۳۰۰/۰۰۰۱/۱۵۰/۰۰۰
   ۴روکش زیرکونیا + هزینه لابراتوار۱/۹۵۰/۰۰۰۹۷۵/۰۰۰
   ۵چسباندن هر واحد روکش۸۴/۰۰۰۴۲/۰۰۰
   ۶چسباندن مجدد روکش (توسط پزشک معالج)۳۲/۰۰۰رایگان

   تعرفه ارتودنسی دندان سال ۹۹

   ردیفعنوان خدماتتعرفه آزاد مراکز درمانی (تومان)با کاهش ۵۰ درصدی (تومان)
   ۱ارتودنسی متحرک هر فک با لابراتوار۱/۳۹۰/۰۰۰۶۹۵/۰۰۰
   ۲فعال کردن ارتودنسی متحرک (هرجلسه)۱۰۴/۰۰۰۵۲/۰۰۰
   ۳ارتودنسی ثابت هر فک با براکت معمولی۴/۰۵۲/۰۰۰۲/۰۲۶/۰۰۰
   ۴فضا نگهدارنده۵۴۶/۰۰۰۲۷۳/۰۰۰

   تعرفه پروتز دندان سال ۹۹

   ردیفعنوان خدماتتعرفه آزاد مراکز درمانی (تومان)با کاهش ۵۰ درصدی (تومان)
   ۱پروتز دست دندان مصنوعی معمولی هرفک۲/۹۷۲/۰۰۰۱/۴۸۶/۰۰۰
   ۲پروتز دست دندان مصنوعی ژلاتینی هرفک۳/۲۷۶/۰۰۰۱/۶۳۸/۰۰۰
   ۳پلاک کرم کبالت هرفک + هزینه لابراتوار۲/۷۶۶/۰۰۰۱/۳۸۳/۰۰۰
   ۴پلاک پارسیل اکریلی تا پنج دندان+ لابراتوار۱/۱۲۶/۰۰۰۵۶۳/۰۰۰
   ۵ریلاین هرفک۴۶۰/۰۰۰۲۳۰/۰۰۰

   تعرفه جراحی تخصصی دندان سال ۹۹

   ردیفعنوان خدماتتعرفه آزاد مراکز درمانی (تومان)با کاهش ۵۰ درصدی (تومان)
   ۱درمان ریشه مجدد هر کانال۴۵۰/۰۰۰۲۲۵/۰۰۰
   ۲جراحی ریشه باقیمانده۵۴۰/۰۰۰۲۷۰/۰۰۰
   ۳جراحی عقل نیمه نهفته۸۶۰/۰۰۰۴۳۰/۰۰۰
   ۴جراحی عقل نهفته۱/۱۹۰/۰۰۰۵۹۵/۰۰۰
   ۵جراحی تخصصی (هر ربع فک)۹۶۰/۰۰۰۴۸۰/۰۰۰
   ۶افزایش طول تاج دندان تخصصی۵۵۰/۰۰۰۲۷۵/۰۰۰

   تعرفه ایمپلنت دندان سال ۹۹

   ردیفعنوان خدماتتعرفه آزاد مراکز درمانی (تومان)با کاهش ۳۰ درصدی (تومان)
   ۱ایمپلنت درجه یک با یک واحد روکش۵/۲۴۵/۰۰۰۳/۶۷۰/۰۰۰

   چرا مهرازکارت؟

   یکی از وجوه تمایز مهراز کارت با سایر بیمه ها این است که مشترکین میتوانند در طول اعتبار کارت خود، بدون هیچ سقف و محدودیتی از کلیه خدمات دندانپزشکی استفاده نمایند و هزینه های درمانی و زیبایی خود را ۵۰% کاهش دهند.

   دریافت مشاوره رایگان